opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Detailnejší popis


Vážení návštevníci, milí diváci, priatelia,

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29.4.2021 a pravidiel hromadných podujatí, ktoré nadobudli účinnosť od 3.5.2021 Vám oznamujeme, že Divadlo Aréna bude opäť otvorené.

Pokladňa divadla bude otvorená v pracovných dňoch (pondelok-piatok) v čase od 15:00 do 18:00 hodiny a hodinu pred začiatkom predstavenia. O plánovanom programe Divadla Aréna sa dozviete na našej webovej stránke alebo na sociálnych sieťach.


Povinnosti návštevníka divadla v zmysle aktuálne platnej Vyhlášky ÚVZ SR č. 208, platné od 17.5.2021:

Návštevník divadla je povinný mať prekryté dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2 počas celej doby trvania podujatia a dezinfikovať si ruky.

Podávanie rúk je zakázané.

Návštevník je povinný poskytnúť organizátorovi svoj telefonický alebo mailový kontakt na účely prípadného epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí dvoch týždňov od ukončenia podujatia organizátor poskytnuté údaje zničí.

Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia.

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je táto osoba povinná ostať v domácej izolácií.

Maximálny počet návštevníkov podujatia Divadla Aréna je 152 osôb.


Tešíme sa na stretnutie s Vami v Divadle Aréna!


KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Dôležité a stále aktuálne informácie týkajúce sa koronavírusu a opatrení, ktoré boli na území SR prijaté, nájdete na nasledujúcich portáloch:

opatrenia v súvislosti s koronavírusom

JURAJ KUKURA: Nemáme vzťah k tradícii

24.02.2011 / Tomáš Gális, TV OKO

Český ministr kultury. To bych bral hned

25.02.2012 / Alice Horáčková, Mladá fronta Dnes; príloha Víkend

Suverén bez sebevědomí

19.03.2012 / Milan Eisenhammer, Týden

KUKURA: Jako herec si jdu na nervy

06.12.2011 / Jana Machalická, Lidovky

JURAJ KUKURA: Riadeniu divadla som sa naučil od druhých

12.12.2007 / Palo Hlubina, TREND

JURAJ KUKURA: Chyby nás robia tým, čím sme

06.04.2016 / Daja Weingreen, INTERVIEW

JURAJ KUKURA: Legendy si treba ctiť

22.10.2015 / Karol Bustin ml., Špeciál Plus 7 dní

Moju ženu sa nedá nemilovať – Rande s riaditeľom Divadla Aréna Jurajom Kukurom

11.03.2013 / Mária Miková, Miroslava Staszová, Slovenka

Má arogance je čistá obrana

21.05.2015 / Richard Erml, Reflex

Zem nie je folklór

02.11.2013 / Dáša Čiripová, kod – konkrétne o divadle

Cena Dosky za najlepší herecký výkon (2004)

Juraj Kukura za postavu Martina v inscenácií hry Koza alebo Kto je Sylvia?

Cena Dosky za najlepší ženský herecký výkon (2004)

Emília Vášáryová za postavu Stevie v inscenácii hry Koza alebo Kto je Sylvia?

Cena Dosky za najlepšiu inscenáciu (2005)

Inscenácia hry Tiso podľa scenára Rastislava Baleka

Cena Dosky za najlepší herecký výkon (2005)

Marián Labuda za rolu Tisa v inscenácii hry Tiso podľa scenára Rastislava Baleka

Cena Dosky za najlepšiu scénickú hudbu (2005)

Peter Groll - Rastislav Ballek za hudbu k inscenácii hry Tiso podľa scenára Rastislava Baleka

Cena Dosky za objav sezóny (2005)

Kolektív tvorcov pod vedením Rastislava Balleka a Martina Kubrana za inscenáciu hry Tiso podľa scenára Rastislava Baleka

Cena Literárneho fondu za najlepší mužský herecký výkon (2004)

Juraj Kukura za postavu Martina v inscenácii hry Koza alebo Kto je Sylvia?

Cena Literárneho fondu za najlepší ženský herecký výkon (2004)

Emília Vášáryová za postavu Stevie v inscenácii hry Koza alebo Kto je Sylvia?


Partneri divadla Aréna