• Biblia

    Výnimočná hudobno-dramatická báseň, dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista v podaní herca Juraja Kukuru a Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela.
 

číta Juraj Kukura

Výnimočná hudobno-dramatická báseň, dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista v podaní herca Juraja Kukuru a Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela.

Detailnejší popis


Výnimočná hudobno-dramatická báseň, dejiny človeka od stvorenia sveta až po vzkriesenie Krista. Vybrané príbehy zo Starého a Nového zákona, ktoré kladú nadčasové otázky o morálke, svedomí, viere a sile duchovna v dobe, kedy sa základné piliere našej európskej spoločnosti zmietajú v pochybnostiach.

Kniha kníh, obsahujúca okolo 73 rôznych spisov, vytvorená v priebehu asi 1 500 rokov a jej jednotlivé časti práve dnes prinášajú dôležité poznanie našej židovsko-kresťanskej kultúry. 

Život Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša či osudy Ježiša Krista a jeho učeníkov prinášajú podobenstvá moderného človeka, zmietaného stratou viery, ktorú dnes nahrádza konzum. Skúšky, ktoré ľudstvu prináša dnešná doba sa nelíšia od tých starozákonných, zrada a boj so sebou samým sú rovnaké ako tie novozákonné.

Scénické čítanie biblických príbehov v podaní herca Juraja Kukura vzniká ako koncept hudobno-divadelného, ale i výtvarného performancu, jedinečného projektu, ktorý vzniká v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou.

Inscenácia je súčasťou tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna.

Partnermi inscenácie Biblia sú:
Recenzie

Juraj Kukura v Divadle Aréna hľadal Boha

24.03.2019 | Teraz.sk | Elena Zúborová

Kukura, ty si skala...

26.03.2019 | SMEblog | Ľubo Belák

Biblia: Aj keď ju nepochopíte, zasiahne vás

01.06.2019 | Katolícke noviny | Mária Bilá

Ballekovy obrazy člověka

29.10.2019 | Divadelní noviny | Ľubica Krénová

Mudrování (nejen) nad divadlem (No. 520)

12.01.2020 | Divadelní noviny | Jaroslav Tuček


Partneri divadla Aréna