• Anton Pavlovič Čechov

    Ujo Váňa

    Inscenácia hry Antona Pavloviča Čechova, ktorý na komornej dráme skupiny ľudí vo vidieckom sídle vytvoril obraz tragickej jednotvárnosti života bez ideálov a nádeje.
 

legendárne televízne pondelky

Inscenácia hry Antona Pavloviča Čechova, ktorý na komornej dráme skupiny ľudí vo vidieckom sídle vytvoril obraz tragickej jednotvárnosti života bez ideálov a nádeje.

Detailnejší popis


Televízna inscenácia hry Antona Pavloviča Čechova zobrazuje obyčajných ľudí a odhaľuje podstatu spoločenských javov na pozadí premárnených osudov a jemných odtieňov mužsko-ženských vzťahov. Sny sa demaskujú, prebudenie z nich je kruté a ujo Váňa spoznáva iba obyčajnú a holú pravdu.

Klenot ruskej drámy v réžii jubilujúceho prekladateľa, dramaturga a režiséra VLADIMÍRA STRNISKA.


Z dôvodu obmedzenej kapacity Vám odporúčame rezervovať si miesta mailom alebo telefonicky.


legendárne televízne pondelky

Československo

1970

24.05.2018

Dátum premiéry

1 hod. 7 min.

Bez prestávky


Partneri divadla Aréna