• Ferko Urbánek

    Kamenný chodníček

    Príbeh o dvoch zaľúbených ľuďoch - Adamovi a Evuške, ktorým v láske bránia staré hriechy a nedorozumenia ich rodičov.
 

legendárne televízne pondelky

Príbeh o dvoch zaľúbených ľuďoch - Adamovi a Evuške, ktorým v láske bránia staré hriechy a nedorozumenia ich rodičov.

Detailnejší popis


Televízna inscenácia komédie slovenského dramatika Ferka Urbánka je príbehom zakázanej lásky, popretkávaným ľudovými spevmi a tancami. Láske Adama Brezovského a peknej Evušky z Kamenného mlyna bránia „staré hriechy“ a rôzne nedorozumenia ich rodičov. 

Pripomíname si životné jubileum herečky EVY KRISTÍNOVEJ, ktorá 5. augusta 2018 oslávila 90. narodeniny. 


Z dôvodu obmedzenej kapacity Vám odporúčame rezervovať si miesta mailom alebo telefonicky.


Partneri divadla Aréna