Mgr. art. Juraj Kukura

riaditeľ

kukura@divadloarena.sk

+421 2 672 025 61

Ing. Zdenka Bothová

zástupkyňa riaditeľa, ekonómka

zdenka.bothova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 52

Ing. Zdenka Bíňovská

asistentka riaditeľa

zdenka.binovska@divadloarena.sk

+421 2 672 025 61

Mgr. art. Andrea Janušková

tajomníčka

andrea.januskova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 63

Mgr. art. Saša Sarvašová, ArtD.

dramaturg

sasa.sarvasova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 67

Ing. Ján Lukáč

marketing a PR manažér

jan.lukac@divadloarena.sk

+421 2 672 025 54

Kamil Pončák, DiS. art.

produkcia a prenájmy

kamil.poncak@divadloarena.sk

+421 2 672 025 59

Zuzana Conortová

obchodný manažér

zuzana.conortova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 53

Mgr. art. Lenka Görfölová

manažér predstavení a zájazdov

lenka.gorfolova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 65

Jana Kadnárová

účtovníčka

jana.kadnarova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 55

Alojz Kunovský

vedúci techniky

 

+421 2 672 025 64

Peter Rimko

správca budovy

 

+421 2 672 025 60


Partneri divadla Aréna