Mgr. art. Juraj Kukura

riaditeľ

kukura@divadloarena.sk

Ing. Jozef Šuran

zástupca riaditeľa

jozef.suran@divadloarena.sk

Ing. Zdenka Bíňovská

asistentka riaditeľa

zdenka.binovska@divadloarena.sk

Mgr. Alexandra Trníková

tajomníčka

alexandra.trnikova@divadloarena.sk

Mgr. art. Saša Sarvašová, ArtD.

umelecká šéfka/dramaturgička

sasa.sarvasova@divadloarena.sk

Monika Martinčičová, BA (Hons.)

manažér predstavení a zájazdov

monika.martincicova@divadloarena.sk

Ing. Ján Lukáč

marketing a PR manažér

jan.lukac@divadloarena.sk

PhDr. Karin Friedlová

obchodný manažér

karin.friedlova@divadloarena.sk

Jana Kadnárová

účtovníčka

jana.kadnarova@divadloarena.sk

Dominika Greššová

fakturácia, mzdový účtovník

dominika.gressova@divadloarena.sk


Partneri divadla Aréna