Mgr. art. Juraj Kukura

riaditeľ

kukura@divadloarena.sk

+421 2 672 025 61

Ing. Lucia Václaviková

zástupkyňa riaditeľa

lucia.vaclavikova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 52

Ing. Zdenka Bíňovská

asistentka riaditeľa

zdenka.binovska@divadloarena.sk

+421 2 672 025 61

Mgr. Alexandra Trníková

tajomníčka

alexandra.trnikova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 63

Mgr. art. Saša Sarvašová, ArtD.

dramaturg

sasa.sarvasova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 67

Monika Martinčičová, BA (Hons.)

manažér predstavení a zájazdov

monika.martincicova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 65

Ing. Ján Lukáč

marketing a PR manažér

jan.lukac@divadloarena.sk

+421 2 672 025 54

PhDr. Karin Friedlová

obchodný manažér

karin.friedlova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 53

Jana Kadnárová

účtovníčka

jana.kadnarova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 55

Dominika Greššová

fakturácia, mzdový účtovník

dominika.gressova@divadloarena.sk

+421 2 672 025 55

Alojz Kunovský

vedúci techniky

 

+421 2 672 025 64

Peter Rimko

správca budovy

 

+421 2 672 025 60


Partneri divadla Aréna