Mgr. art. Juraj Kukura

riaditeľ

kukura@divadloarena.sk

Ing. Jozef Šuran

zástupca riaditeľa

jozef.suran@divadloarena.sk

+421 905 989 309

Ing. Zdenka Bíňovská

asistentka riaditeľa

zdenka.binovska@divadloarena.sk

+421 908 722 050

Mgr. Alexandra Trníková

tajomníčka

alexandra.trnikova@divadloarena.sk

+421 905 400 676

Mgr. art. Saša Sarvašová, ArtD.

umelecká šéfka/dramaturgička

sasa.sarvasova@divadloarena.sk

+421 917 947 943

Monika Martinčičová, BA (Hons.)

manažérka predstavení a zájazdov

monika.martincicova@divadloarena.sk

+421 911 300 505

Ing. Ján Lukáč

marketing a PR manažér

jan.lukac@divadloarena.sk

+421 905 989 306

PhDr. Karin Friedlová

obchodná manažérka

karin.friedlova@divadloarena.sk

+421 917 947 944

Jana Kadnárová

účtovníčka

jana.kadnarova@divadloarena.sk

Ing. Dušan Hotový

správca hnuteľného a nehnuteľného majetku

dusan.hotovy@divadloarena.sk

Emília Szudárová

personálne a mdzové oddelenie

emilia.szudarova@divadloarena.sk


Partneri divadla Aréna