DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO

Detskú Univerzitu Komenského (DUK) organizuje Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium. Priazni detí sa DUK teší už od roku 2003. Počas letných prázdnin tak môžu deti vo veku od 9 do 14 rokov objavovať a spoznávať nové témy formou vysokoškolských prednášok. Prednášajúcimi sú univerzitní profesori, docenti a vedeckí pracovníci, ktorí svoje prednášky vždy prispôsobujú veku detí. Od roku 2011 sa formou online štúdia, aj vďaka IT spoločnosti DATALAN, ktorá je partnerom DUK Online, dostávajú prednášky DUK aj k študentom, ktorí sa nemôžu zúčastniť denného štúdia. Pre denných študentov DUK bol okrem prednášok, každoročne pripravený aj sprievodný program vo forme exkurzií a workshopov.

V roku 2020 sa situácia zmenila. Pandémia COVID-19 sa dotkla aj organizácie DUK. Vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom, na ktorú nikto z nás tak skoro nezabudne, sa Divadlo Aréna rozhodlo zorganizovať DUK v roku 2020 len online, prostredníctvom živého streamovania. Prednášky boli vysoko aktuálne a zamerané na témy súvisiace s pandémiami, vírusmi, či imunitou. Napriek prítomnosti koronavírusu, sa vďaka čiastočne uvoľneným opatreniam podarilo 19. ročník DUK 2021 zorganizovať prezenčne s obmedzenou kapacitou študentov pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Posledný 20. ročník, nad ktorým prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky, sa už konal bez akýchkoľvek obmedzení.

Detailnejší popis

 

Detská Univerzita Komenského prináša svojim študentom neobyčajné leto plné originálnych workshopov a zaujímavých prednášok pod vedením renomovaných odborníkov.

VZNIK DETSKEJ UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru bola založená v roku 2003 Detská Univerzita Komenského. Na rozdiel od ostatných detských univerzít v Európe, ktoré sú realizované ako vedľajšia aktivita univerzít, vznikla na pôde divadla a jej programová náplň je organizovaná Divadlom Aréna. Detská Univerzita Komenského je súčasťou európskej siete detských univerzít EUCU.NET, v ktorej figuruje ako jedna zo vzorových detských univerzít. 

POSLANIE DETSKEJ UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Poslaním DUK je poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru detí školského veku od 9 do 14 rokov. Projekt má snahu podporovať u detí túžbu po vedomostiach, rozvíjať kritické myslenie, podporovať schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor na diskusiu, konfrontáciu názorov. DUK by chcela prispieť k formovaniu budúcej občianskej elity, ktorá si uvedomuje, že napredovanie spoločnosti je možné jedine cez vzdelanie a kultúru.

O ŠTÚDIU

Štúdium na Detskej Univerzite Komenského prebieha počas letných mesiacov. Tvorí ho spolu 9 prednášok univerzitných profesorov. Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Po prednáške môžu deti klásť profesorom otázky.

Prvá prednáška spojená s imatrikuláciou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Divadle Aréna.

Deti pri zápise dostávajú indexy, do ktorých si zapisujú účasť na prednáškach, šiltovku a tričko s logom univerzity. Deti, ktoré sa zúčastnia minimálne 6 z 9 prednášok, dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského.

Pre deti je zabezpečený aj bohatý sprievodný program (exkurzie, návšteva kultúrnych podujatí, workshopy) a občerstvenie.

Prednášky sú publikované v printových médiách a reportáže z prednášok sú vysielané v Slovenskom rozhlase. Po ukončení projektu je každý rok vydaná ilustrovaná knižka, ktorá obsahuje texty prednášok a multimediálne DVD. Cieľom DUK je, aby mali všetky deti možnosť vzdelávať sa, a preto všetky prednášky, informácie, fotografie a videá sú sprístupnené novou interaktívnou formou v e-book DUK.

Viac informácií o Detskej Univerzite Komenského, vrátane podmienok a priebehu štúdia nájdete na www.duk.sk

21. ročník DUK 2023 bude LIVE aj ONLINE

JURAJ KUKURA: Chyby nás robia tým, čím sme

06.04.2016 / Daja Weingreen, INTERVIEW

JURAJ KUKURA: Říká se, že jsem arogantní, ale jsem spíš plachý

08.12.2015 / Jana Fikotová, idnes.cz

JURAJ KUKURA: Legendy si treba ctiť

22.10.2015 / Karol Bustin ml., Špeciál Plus 7 dní

Má arogance je čistá obrana

21.05.2015 / Richard Erml, Reflex

Zem nie je folklór

02.11.2013 / Dáša Čiripová, kod – konkrétne o divadle

Kukura otvorene: Viem, čo je to chudoba, nevyhadzujem ani jedlo.

09.06.2013 / redakcia, cas.sk

Moju ženu sa nedá nemilovať – Rande s riaditeľom Divadla Aréna Jurajom Kukurom

11.03.2013 / Mária Miková, Miroslava Staszová, Slovenka

Suverén bez sebevědomí

19.03.2012 / Milan Eisenhammer, Týden

Český ministr kultury. To bych bral hned

25.02.2012 / Alice Horáčková, Mladá fronta Dnes; príloha Víkend

KUKURA: Jako herec si jdu na nervy

06.12.2011 / Jana Machalická, Lidovky

JURAJ KUKURA: Nemáme vzťah k tradícii

24.02.2011 / Tomáš Gális, TV OKO

JURAJ KUKURA: Riadeniu divadla som sa naučil od druhých

12.12.2007 / Palo Hlubina, TREND

Cena Dosky za najlepší herecký výkon (2004)

Juraj Kukura za postavu Martina v inscenácií hry Koza alebo Kto je Sylvia?

Cena Dosky za najlepší ženský herecký výkon (2004)

Emília Vášáryová za postavu Stevie v inscenácii hry Koza alebo Kto je Sylvia?

Cena Dosky za najlepšiu inscenáciu (2005)

Inscenácia hry Tiso podľa scenára Rastislava Baleka

Cena Dosky za najlepší herecký výkon (2005)

Marián Labuda za rolu Tisa v inscenácii hry Tiso podľa scenára Rastislava Baleka

Cena Dosky za najlepšiu scénickú hudbu (2005)

Peter Groll - Rastislav Ballek za hudbu k inscenácii hry Tiso podľa scenára Rastislava Baleka

Cena Dosky za objav sezóny (2005)

Kolektív tvorcov pod vedením Rastislava Balleka a Martina Kubrana za inscenáciu hry Tiso podľa scenára Rastislava Baleka

Cena Literárneho fondu za najlepší mužský herecký výkon (2004)

Juraj Kukura za postavu Martina v inscenácii hry Koza alebo Kto je Sylvia?

Cena Literárneho fondu za najlepší ženský herecký výkon (2004)

Emília Vášáryová za postavu Stevie v inscenácii hry Koza alebo Kto je Sylvia?


Partneri divadla Aréna