• Repertoár

    Detská Univerzita

    Detská Univerzita Komenského prináša svojim študentom neobyčajné leto plné originálnych workshopov a zaujímavých prednášok pod vedením renomovaných odborníkov.
 

Z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru bola založená v roku 2003 Detská Univerzita Komenského. Na rozdiel od ostatných detských univerzít v Európe, ktoré sú realizované ako vedľajšia aktivita univerzít, vznikla na pôde divadla a jej programová náplň je organizovaná Divadlom Aréna. Detská Univerzita Komenského je súčasťou európskej siete detských univerzít EUCU.NET, v ktorej figuruje ako jedna zo vzorových detských univerzít. 

Detailnejší popis

POSLANIE DETSKEJ UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Poslaním DUK je poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru detí školského veku od 9 do 14 rokov. Projekt má snahu podporovať u detí túžbu po vedomostiach, rozvíjať kritické myslenie, podporovať schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor na diskusiu, konfrontáciu názorov. DUK by chcela prispieť k formovaniu budúcej občianskej elity, ktorá si uvedomuje, že napredovanie spoločnosti je možné jedine cez vzdelanie a kultúru.

O ŠTÚDIU

Štúdium na Detskej Univerzite Komenského prebieha počas letných mesiacov. Tvorí ho spolu 9 prednášok univerzitných profesorov. Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Po prednáške môžu deti klásť profesorom otázky.

Prvá prednáška spojená s imatrikuláciou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Divadle Aréna.

Deti pri zápise dostávajú indexy, do ktorých si zapisujú účasť na prednáškach, šiltovku a tričko s logom univerzity. Deti, ktoré sa zúčastnia minimálne 6 z 9 prednášok, dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského.

Pre deti je zabezpečený aj bohatý sprievodný program (exkurzie, návšteva kultúrnych podujatí, workshopy) a občerstvenie.

Prednášky sú publikované v printových médiách a reportáže z prednášok sú vysielané v Slovenskom rozhlase. Po ukončení projektu je každý rok vydaná ilustrovaná knižka, ktorá obsahuje texty prednášok a multimediálne DVD. Cieľom DUK je, aby mali všetky deti možnosť vzdelávať sa, a preto všetky prednášky, informácie, fotografie a videá sú sprístupnené novou interaktívnou formou v e-book DUK.

Organizátorom Detskej Univerzity Komenského je Divadlo Aréna, Univerzita Komenského, Združenie Maxa Reinhardta a reklamná agentúra Commercium.

Podrobnejšie informácie o Detskej Univerzite Komenského nájdete na stránke: www.duk.sk.

V lete 2019 sa uskutočnil 17. ročník Detskej Univerzity Komenského.

JURAJ KUKURA: Chyby nás robia tým, čím sme

06.04.2016 / Daja Weingreen, INTERVIEW

JURAJ KUKURA: Říká se, že jsem arogantní, ale jsem spíš plachý

08.12.2015 / Jana Fikotová, idnes.cz

JURAJ KUKURA: Legendy si treba ctiť

22.10.2015 / Karol Bustin ml., Špeciál Plus 7 dní

Má arogance je čistá obrana

21.05.2015 / Richard Erml, Reflex

Zem nie je folklór

02.11.2013 / Dáša Čiripová, kod – konkrétne o divadle

Kukura otvorene: Viem, čo je to chudoba, nevyhadzujem ani jedlo.

09.06.2013 / redakcia, cas.sk

Moju ženu sa nedá nemilovať – Rande s riaditeľom Divadla Aréna Jurajom Kukurom

11.03.2013 / Mária Miková, Miroslava Staszová, Slovenka

Suverén bez sebevědomí

19.03.2012 / Milan Eisenhammer, Týden

Český ministr kultury. To bych bral hned

25.02.2012 / Alice Horáčková, Mladá fronta Dnes; príloha Víkend

KUKURA: Jako herec si jdu na nervy

06.12.2011 / Jana Machalická, Lidovky

JURAJ KUKURA: Nemáme vzťah k tradícii

24.02.2011 / Tomáš Gális, TV OKO

JURAJ KUKURA: Riadeniu divadla som sa naučil od druhých

12.12.2007 / Palo Hlubina, TREND

Ceny dosky za najlepší herecký výkon (2005)

Juraj Kukura za postavu Martina v inscenácií hry Koza alebo Kto je Sylvia?


Partneri divadla Aréna