• Martin Čičvák

    Kukura

    Doktorandská práca o stave kultúry je monumentálnym monológom bilancujúceho umelca Kukuru, ktorý nastavuje zrkadlo našej spoločnosti.
 

kapitalizmus

Doktorandská práca o stave kultúry je monumentálnym monológom bilancujúceho umelca Kukuru, ktorý nastavuje zrkadlo našej spoločnosti.

Detailnejší popis


Doteraz nevyslovené slová! Škandalózna výpoveď o stave, v ktorom sa nachádza slovenská kultúra.

Hra "Kukura", priamo inšpirovaná pôsobením, postojom a osobnosťou Juraja Kukuru, je ostrou kritikou súčasného stavu slovenskej kultúry, v ktorej sú umelecké zretele čoraz viac marginalizované a do popredia vystupujú iné faktory.

Divadelný riaditeľ a mladý režisér spolu čakajú na herečku, ktorá sa má vyjadriť, či prijme alebo neprijme ponúkanú rolu. Z kritiky televíznej šmíry, ktorá kazí divácky vkus i morálku hercov, prerastie monológ divadelného riaditeľa do rozmerov bilancovania svojho života v kultúre a formulovania postojov vo vzťahu k divadelnému umeniu, spolupracovníkom, kolegom i sebe samému .

Inscenácia bola nominovaná na tri ocenenia Dosky 2011 (Jana Oľhová za najlepší ženský herecký výkon, Ivan Martinka a Martin Čičvák za objav roka).

Inscenácia s voľným podtitulom "kapitalizmus", ktorý jej pripísal spisovateľ Pavel Kohout, je súčasťou tzv. Občianskeho cyklu pôvodných slovenských hier so spoločensko-politickým obsahom, medzi ktoré patria Tiso, Dr. Gustáv Husák a Komunizmus


kapitalizmus

29.05.2011

Dátum premiéry

1 hod. 40 min.

Bez prestávky

Tvorcovia

Réžia Rastislav Ballek

Dramaturgia Martin Kubran

Inscenačná spolupráca Martin Čičvák

Scéna Hans Hoffer

Kostýmy Marija Havran

Návrh a realizácia bábky Ivan Martinka

Masky Juraj Steiner


Partneri divadla Aréna