• Hadar Galron

    Mikve

    Veriace židovské ženy a ich osudy v priestoroch rituálneho kúpeľa, kde jedna pred druhou nič neutají.
 

dráma súčasnej izraelskej autorky

Veriace židovské ženy a ich osudy v priestoroch rituálneho kúpeľa, kde jedna pred druhou nič neutají.

Detailnejší popis


Mikve – priestor rituálneho kúpeľa, v ktorom sa veriace židovské ženy pravidelne očisťujú – sa v hre súčasnej izraelskej dramatičky Hadar Galron stáva miestom stretu rôznych prístupov k viere i k životu. Na tomto posvätnom mieste sa postupne odhaľujú osudy miestnych žien, ich tajomstvá a drámy, o ktorých všetci vedia, ale nikto o nich nehovorí. Všetko sa mení príchodom novej pomocníčky Širy, ktorá odmieta zatvárať oči pred ľudským trápením. Vo svojej snahe pomôcť však naráža na bariéru náboženských pravidiel a ľudských predsudkov. Ženy sa najskôr bránia novému pohľadu na vieru i ponúkaným riešeniam. Napokon sa však v dramatickom závere spoločne vzoprú zväzujúcim pravidlám ich spoločenstva. Na pozadí tradičného židovského rituálu otvára táto súčasná hra témy postavenia žien v spoločnosti, vzťahu ortodoxnej komunity k bežnému životu, ale predovšetkým ponúka vynikajúce herecké príležitosti prostredníctvom psychologicky bohatých postáv a ich dramatických osudov. 


dráma súčasnej izraelskej autorky

08.10.2009

Dátum premiéry

2 hod. 45 min.

15 min. prestávka


Partneri divadla Aréna