• Eric-Emmanuel Schmitt

    Oskar a dáma v ružovom

    Príbeh o desaťročnom umierajúcom chlapcovi, ktorý sa vyrovnáva so svojou chorobou a každodenným životom v nemocnici tým, že píše listy Bohu.
 

Milý pánboh...

Príbeh o desaťročnom umierajúcom chlapcovi, ktorý sa vyrovnáva so svojou chorobou a každodenným životom v nemocnici tým, že píše listy Bohu.

Detailnejší popis


Novela Erica Emmanuela Schmitta Oskar a dáma v ružovom je súčasťou Cyklu neviditeľného, do ktorého patria prózy Milarepa, Pán Ibrahim a kvety koránu a Noemovo dieťa. Všetky štyri novely, každá z iného uhla, približujú iné náboženstvo, resp. duchovný smer, odhaľujú jeho princípy a filozofickú podstatu. 

Novela Oskar a dáma v ružovom je drobnou výnimkou – za svoju tému si vzala ateizmus. Ide o hlboký a pritom jednoduchý príbeh o desaťročnom umierajúcom chlapcovi, ktorý sa vyrovnáva so svojou chorobou a každodenným životom v nemocnici a popri tom píše listy Bohu. Režisér Juraj Johanides sa rozhodol rozdeliť herecký part chlapca Oscara medzi osemnástich hercov rôzneho veku. Na javisku sa stretlo šestnásť hercov všetkých generácií. V závere do inscenácie formou video-dokrútky vstúpili aj Ladislav Chudík a Elo Romančík.
Partneri divadla Aréna