• KINO ARÉNA

    Priehrštie vzdychov

    Televízna inscenácia z posledného obdobia života slávneho francúzskeho spisovateľa Emila Zolu.
 

legendárne televízne pondelky

Televízna inscenácia z posledného obdobia života slávneho francúzskeho spisovateľa Emila Zolu.

Detailnejší popis


Hra z posledného obdobia života slávneho francúzskeho románopisca Emila Zolu. Príbeh zachytáva jeho spoločenské angažovanie sa v Dreyfusovej afére, obdobie manželských rozporov i jeho tragickú smrť. 

Pripomíname si herečku VIERU STRNISKOVÚ (†2013), ktorá by dňa 30. októbra oslávila životné jubileum, 90. narodeniny.


Z dôvodu obmedzenej kapacity Vám odporúčame rezervovať si miesta mailom alebo telefonicky.


Partneri divadla Aréna