• KINO ARÉNA

    Timon Aténsky

    Televízna inscenácia Shakespearovej tragédie o zhubnej moci bohatstva.
 

legendárne televízne pondelky

Televízna inscenácia Shakespearovej tragédie o zhubnej moci bohatstva.

Detailnejší popis


Bohatý a šľachetný aténsky občan Timon rozdáva dary svojim priateľom štedro a veľkoryso. Pomáha každému v jeho núdzi bez rozdielu stavu. Má však okolo seba falošných priateľov, ktorí mu odoprú pomoc, keď sa jeho pokladnica vyprázdni a jeho sudy už nepretekajú vínom. Postoj priateľov otrasie jeho vierou v dobro ľudstva, utiahne sa na morský breh do jaskyne, kde umiera vlastnou rukou prekľajúc celý ľudský rod. Aj slávny bojovník Alkibiades pozná nevďak Atén. Keď sa prihovára za vojaka odsúdeného na smrť za malý poklesok, senátori ho vypovedia z mesta. Alkibiades ako muž činu sa nevzdáva, porazí Atény a ovládne ich. Timona však nájde už mŕtveho.


Z dôvodu obmedzenej kapacity Vám odporúčame rezervovať si miesta mailom alebo telefonicky.


Partneri divadla Aréna