• Martin Čičvák | Erich Maria Remarque

    Traja kamaráti

    Príbeh troch mužov, ktorí sa po návrate z vojnového frontu snažia bojovať na poli každodenného života, zaradiť sa do spoločnosti a milovať.
 

slávny román v divadelnom spracovaní

Príbeh troch mužov, ktorí sa po návrate z vojnového frontu snažia bojovať na poli každodenného života, zaradiť sa do spoločnosti a milovať.

Detailnejší popis


Román Traja kamaráti Ericha Mariu Remarqua zaujal tvorcov inscenácie, najmä autora adaptácie a režiséra Martina Čičváka, svojím humorom, dojemným smútkom aj tragikou. „Je to román o slobode a o vášni,“ povedal. V adaptácii postavil do popredia tému priateľstva a lásky. Podľa slov Martina Kubrana „vytiahol esenciálnu podstatu toho, v čom je ten román silný a v čom pôsobí na diváka“. Autorovi voľnej adaptácie, ktorá vznikla na objednávku Divadla Aréna, pri tvorbe scenára asistoval Viliam Klimáček, ktorý sa postaral o dialógy. V Čičvákovej verzii je z troch kamarátov garážová kapela a Patrícia Hollmanová, tragická ženská hrdinka umierajúca v závere na smrteľnú chorobu, je operná diva.Recenzie

Od zámeru k realizácii je veľa úskalí

15.02.2008 | Divadelný ústav | Soňa Šimková

slávny román v divadelnom spracovaní

15.02.2008

Dátum premiéry

2 hod. 10 min.

15 min. prestávka


Partneri divadla Aréna